Програма за борба
с фалшифицирането
на HP

Разпознай. Съобщи. Предотврати.
Съобщете за подозрителна дейност

Съобщение за фалшифицирани касети за печат

Моля, използвайте следния онлайн формуляр, за да съобщите вашето подозрение на НР. Можете да намерите допълнителни данни за контакт и информация за това, как да съобщите за вашите подозрения по други начини в Contact HP.

задължителните полета са маркирани с *

МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ И-МЕЙЛ АДРЕС!

МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ ВАШИЯТ ПРОБЛЕМ!

МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ ИМЕ НА ЗАПОДОЗРЯНИЯ!

МОЛЯ, ВЪВЕДЕТЕ AДРЕС/ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО!

PLEASE CHOOSE A COUNTRY!

Лице, съобщаващо за този инцидент:

Вашият проблем

Заподозрян търговец