HP zaštita od falsifikata

Prepoznajte. Prijavite. Sprečite.
Prijavite sumnjive aktivnosti

Prijavljivanje falsifikovanih toner kaseta

Koristite sledeći online obrazac da biste prijavili svoju sumnju kompaniji HP. Dodatne kontakt detalje i informacije o tome kako da prijavite sumnje na druge načine možete pronaći u okviru ”Obratite se kompaniji HP”.

obavezna polja su obeležena znakom *

E-MAIL ADRESA

VAŠA BRIGA

IME OSUMNJIČENOG

ADRESA/OPIS LOKACIJE

PLEASE CHOOSE A COUNTRY!

Osoba koja prijavljuje incident:

Vaša briga

Sumnjivi prodavac